Hướng dẫn tìm TÌM ĐỊA ĐIỂM THEO TỈNH/ THÀNH PHỐ

09/07/2018

1- Mục đích 

Chúng tôi muốn hỗ trợ thêm cho Quý khách khả năng tìm kiếm rộng hơn khi dự liệu của website TMĐT không đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của Quý khách. Với chức năng tìm kiếm này quý khách có thể tìm kiếm doanh nghiệp, cữa hàng kinh doanh, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, cây xăng... theo địa phương cụ thể ví dụ như Quý muốn tìm từ khóa Trường tiểu học với Tỉnh Đồng Tháp, Huyện Lai Vung

Kết quả trả về gồm: 

Tên địa điểm, Địa chỉ, Điện thoại,Website  và Google map đi tới địa điểm. Hy vọng hữu dụng cho Quý khách.

2 - Cách dùng chức năng

Quý khách lần lượt nhập "Từ khóa cần tìm", "Tỉnh->Huyện", "Số lượng kết quả tối đa muốn tìm" sau đó nhấn nút "Tìm theo tỉnh thành"

Như hình sau:

+ Từ khóa cần tìm: Trường tiếu học 

+ Tỉnh: Đồng Tháp

+ Huyện: Lai Vung

+ Tổng kết quả trả về tối đa: 10 địa điểm

Thử sử dụng công cụ click vào hình sau hoặc click vào đây

 

Ví dụ kết quả trả về như hình sau

 

Chia sẻ mạng xã hội

Email Facebook Google LinkedIn Pinterest Print Twitter